Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự

60.500 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

60,500  – 957,000 

Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021

Quantity:
Đặt Hàng Miễn Phí Ship Đơn Hàng Từ 350.000 VNĐ - Được Phép Kiểm Tra Hàng Trước Khi Thanh Toán
GTIN: 605
SKU: BH605.
Category: .
Share:

Mô tả

Sản phẩm bảo hiểm Trách nhiệm dân sự

GIỚI THIỆU:

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC XE MÁY:

 • Tham gia bảo hiểm Bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021.
 • Nếu bạn không tham gia bảo hiểm Bắt buộc trách nhiệm dân sự:

Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới có hiệu lực.

Trích điểm a – khoản 2 – Điều 21 Nghi-dinh-100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

 • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.
 • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

PHẠM VI BẢO HIỂM:

 • Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về sức khỏe và tính mạnh của hành khách do xe cơ giới gây ra.

QUYỀN LỢI:

 • Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.
 • Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.
 • Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.

BẢO HIỂM VỀ CON NGƯỜI:

Quyền lợi bảo hiểm Mức bồi thường tối đa
Tử vong Trả tối đa 150 triệu/người/vụ
Thương tật bộ phận do tai nạn Trả theo “Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng” (Quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ).

BẢO HIỂM VỀ TÀI SẢN:

 • Chi trả theo mức độ lỗi của Chủ xe cơ giới và theo tổn thất thực tế, tối đa 50 triệu/vụ.

bao-hiem-trach-nhiem-dan-su

bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-01

<Xem thêm>

5/5 (1 Review)